Kuark Nedir?

Bir zamanlar bilim insanları atomun bölünemez olduğunu kabul ediyorlardı. 1900’lü yılların başında atomların, nötron, proton ve elektronlardan oluştuğu keşfedildi. Elektronların temel bir yapı taşı olduğu kabulü ise kısa sürdü.

Fizikçiler, proton ve nötronların, kuark denen daha küçük parçacıklardan oluştuğunu 1960’larda fark ettiler.

Kuarkların Yolculuğundan İlham Aldık

Yeni keşiflerin baş döndürücü bir hız kazandığı; su yüzüne çıkan bilgilerin, kimi zaman eski bilgileri geçersiz kıldığı bir çağda yaşıyoruz. Bu nedenle yeniliklere açık, her zaman araştıran ve kendini geliştiren bir ekip ile çalışıyoruz.

Tıpkı kuarkların bir bütünün parçaları olması gibi, kendimizi markanızın bir parçası olarak görüyoruz. İşimizi taleple başlayıp iş teslimiyle biten bir süreç olarak değil, “çözüm ortaklığı” olarak görüyoruz.

Tıpkı kuarkların tek başlarına, izole bir şekilde var olmamaları gibi, biz de bir ekip olduğumuzun bilinci ile hareket ediyoruz. Herkesin uzmanı olduğu alanda ürettiklerini birleştirerek bir bütünü oluşturuyoruz.