Ana Sayfa | Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Taraflar

Bu sözleşme Kuark-Tek Mak. Ar-Ge Müh. Tas-Yaz. Paz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti ile (bundan sonra Satıcı olarak anılacaktır) bir Kuark-Tek Mak. Ar-Ge Müh. Tas-Yaz. Paz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti servisi olan landing.kuarktek.digital sitesinden hizmet almak isteyen ve bu başvurusunu sipariş formunu doldurarak veren gerçek veya tüzel kişi arasındadır, (bundan böyle müşteri olarak anılacaktır).

Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Sözleşme konusu

İş bu sözleşme müşterinin landing.kuarktek.digital adresinde yapmış olduğu tercihleri doğrultusunda landing page oluşturma paneline erişim, profesyonel tasarımlı kullanıma hazır landing page ve entegrasyonları hizmetlerinden hangi bir veya bir kaçını kullanabilmesi için Satıcı’nın sağlayacağı olanaklar ve karşılığında ödenecek ücreti ve tarafların yükümlülüklerini düzenler. Hizmetlerin kapsam ve içeriklerine ilişkin detaylar landing.kuarktek.digital adresinde yer almaktadır.

Ücretlendirme

İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı ödenecek olan ücret landing.kuarkteg.digital internet sitesinde ilgili hizmet sayfalarında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV dahildir.

Satıcı’nın önceden haber vermeksizin ve ileriye dönük olarak ücret ve tarifede değişiklik yapma hakkı saklıdır. Müşteri iş bu değişiklik yapma yetkisini ve söz konusu değişiklikleri şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder.

Ödeme peşin ya da kredi kartı ile yapılacağı için Satıcı tarafından gecikme faizi uygulanmaz.

Tarafların hak ve sorumlulukları

Satıcı’nın Müşteri’ye verdiği konrol panel kullanıcı adı ve erişim şifresi, e-posta kullanıcı adı ve erişim şifrelerinin güvenliğinden tamamen müşteri sorumludur. Söz konusu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden doğacak zararlardan Satıcı sorumlu değildir. Müşteri, landing page hazırlama panelinden faydalanırken Satıcı tarafından yayınlanan her türlü ihtar ya da bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, almış olduğu site hizmetinde kendisine sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere izin almadığı takdirde dağıtamaz, satamaz.

Müşteri, landing page de kullanılmak üzere sağladığı içerik, görsel ve yazıların bu landing page’in hazırlanması amacıyla kullanımı için Satıcıya izin verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, kendisine tahsis edilen kontrol panel erişimini Satıcı’nın diğer müşterilerine ve Satıcı’nın verilerine özel program ve dosyalarına izinsiz olarak ulaşmamayı, kullanmamayı, zarar vermemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, kullanacağı domain adresinin tescili ve yenileme işlemelerinde her türlü yükümlülüğün kendisine ait olduğunu ve alan adı lisans sürelerinin kendisi tarafından takip edileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Bağlı domain ile iletişimin kesilmesinden doğacak hizmet kayıplarından Satıcı sorumlu değildir.

Müşteri, Satıcı tarafından kendisine tahsis edilen alanda yayınlayacağı internet sitesinin içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. Söz konusu sitedeki yazı, veri, ses, görüntü ve her tür datanın kanunlara aykırılığından doğan hukuki ve cezai sorumluluğa müşteri kendisi katlanmayı beyan kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda Kuark-Tek Mak. Ar-Ge Müh. Tas-Yaz. Paz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti’ye herhangi bir kusur atfedilemez.

Kuark-Tek Mak. Ar-Ge Müh. Tas-Yaz. Paz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti, Müşteri’nin kullanımından veya hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, landing page üzerinden alınan veya gönderilen bilgi, resim yazı vs’ den doğacak olan hiçbir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz.

Tüm sorumluluk Müşteri’ye aittir. Satıcı, Müşteri’nin her türlü verisini düzenli bir biçimde korumak ve yedeklemek için gerekenleri yapacaktır. Satıcı buna karşın oluşabilecek teknik sorunlardan sorumlu değildir. Gerek site dosyalarını gerekse veri tabanını yedeklemekle site sahibi veya yöneticisi yükümlüdür.

Doğası gereği internet bağlantılı hizmet veren tüm yazılım ve tüm servislerde %100 güvenlik mümkün olmadığından ve %100 güvenlik vaat edilemeyeceğinden dolayı Satıcı yazılımlarında güvenlik amaçlı her türlü tedbiri aldığını ve zaman içerisinde ortaya çıkabilecek olası eksiklik ve açıkları gidermeyi taahhüt etmekle birlikte, gerek sehven yapılan veya düzenlenen gerekse zaman içerisinde ortaya çıkan ve/veya fark edilemeyen hatalar, eksiklikler ve/veya açıklardan dolayı hiçbir maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Site veya lisans sahibi işbu kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır.

Müşteri satın aldığı hizmetin sağlanabilmesi için gerekli içerik ve dökümanları (metinler, görseller, logo, bağlantı linki, vb.) sözleşme başlangıcını takip eden 20 iş günü içerisinde Satıcı’ya iletmekle yükümlüdür. Müşteri bu yükümlülüğünü gerçekleştirmediği takdirde Satıcının, vereceği tasarım ve entegrasyon hizmetlerini iptal ederek yalnızca “panel kullanım lisansı” hizmeti vermesini kabul etmiş sayılır.

Fesih ve Cayma Hakları

Müşteri iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da iş bu sözleşmeye konu olarak beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, Kuark-Tek Mak. Ar-Ge Müh. Tas-Yaz. Paz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Müşteri cayma talebinde bulunması halinde panel kullanım lisansı ücretinin iadesini isteyemeyeceğini, henüz ifa edilmemiş tasarım ve entegrasyon hizmetleri bulunması halinde ise ücret iadesinin ise Satıcı’nın insiyatifine bağlı olduğunu kabul ve taahhüt eder.

İş bu sözleşmenin geçerlilik süresi ödeme tarihinden bir yıldır. Müşteri hizmet alımını sözleşme bitimi süresinden daha erken durdurmak isterse, kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Tebligata Esas, Posta ve Elektronik Posta Adresi

Müşteri, sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için landing.kuarkteg.digital sitesindeki formu doldururken yazdığı posta adresini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Satıcının tebligata esas adresi Filistin Cad. No:17/3 GOP Çankaya / Ankara’dır.  Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

Satıcı sözleşme süresi içinde Müşteri’nin elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap eksteresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 7 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Satıcı kayıtlarının geçerliliği müşteri, iş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda; Satıcı’nın defter kayıtlarının ve bilgisayar kayıtlarının, Satıcının göndermiş olduğu elektronik posta ve benzeri iletilerle Müşteri’nin internet ortamında yaptığı ve Satıcının sunucularında depolanmış kayıtlarının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 287. maddesi anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, yukarıda belirtilen Satıcı kayıtlarına karşı her türlü itiraz ve bunların usule uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yetkili Mahkemeler

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda,ilgili Bakanlık (T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üstündekilerde ise ALICI’nın ve SATICI’NIN yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri, Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir. Ayrıca is bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda ANKARA Tüketici Hakem Heyetleri ve ANKARA Adliyesi Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

Yürürlük

İş bu sözleşme taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma siparişin ödemesinin internet ortamında yapılması ile gerçekleşmiş kabul edilir). Kuark-Tek Mak. Ar-Ge Müh. Tas-Yaz. Paz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir, müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

İş bu Sözleşme, satın alma elektronik ortamda onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve 1 yıl süreyle kadar hüküm ve sonuç doğuracak şekilde yürürlükte kalır. Müşteri Sözleşme’nin tüm hüküm ve şartlarını okumuş, bu şartlarla ilgili tüm sorularını sormuş, değerlendirme yaparak imzalamış veya elektronik ortamda onaylamış olduğunu kabul ve beyan eder.